شرایط و مدارک  ثبت نام

عزیزانی که با توجه به محل سکونت شرایط لازم جهت ثبت نام در دبیرستان نرگس را دارند می بایست مدارک زیر را آماده نمایند

1- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی والدین

2-اصل و کپی شناسنامه دانش آموز 

3- اصل کارنامه پایه ششم

4- پرونده تحصیلی دوره ابتدایی

5- اصل و کپی شناسنامه سلامت دانش آموز

6- اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی والدین

7- اصل و کپی مدرک محل سکونت ( سند به نام یکی از والدین و یا اجاره نامه کد رهگیری دار بنام یکی از والدین )

8 -شش قطعه عکس 4*3 جدید

9 - حضور یکی از والدین هنگام ثبت نام به همراه دانش آموز با فرم مدرسه الزامی می باشد