سال نو میلادی برتمامی هم میهنان مسیحی مبارک باد

 

شب است و لحظه ي حرمان مریم

و طفلی خفته در دامان مریم وجود نازنینش بکر و بی عیب

خدا می‌داند و وجدانِ مریم مسیح آفريننده و پیغمبر صلح

گلی خوشبوی از بُستانِ مریم همان طفلی که از روح خداوند

نهالش تنجه زد در جانِ مریم نه دستی بهر تیمار وجودش

نه دارویی که بُد درمانِ مریم دلش در دسترس اوهام وحشی

ولی چون کوه بُد پیمانِ مریم ندای لا تَخَف لا تَحَزنوهآ

زسوی آفرينندهِ سبحانِ مریم شفا بخش دل پردرد او شد

بشد لطف خدا ازآنِ مریم بُوَداو روح «جاوید» خداوند

نبشته اینچنین فرمانِ مریم

گزارش تصویری